Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συνάντηση φορέων του έργου

Την Παρασκευή 6/12/2019 έγινε συνάντηση των φορέων του έργου στο ιστορικό αρχείο του ΠΙΟΠ, Δωρίδος 2, στον Ταύρο Αττικής. Στην συνάντηση παρουσιάστηκε η μέχρι τώρα πρόοδος του έργου ως προς την ψηφιοποίηση εκθεμάτων, χαρτογράφηση οικισμών και ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών (φορητές εφαρμογές, διαδραστικές εγκαταστάσεις) όπου έγινε επίδειξη κάποιων πρωτοτύπων λογισμικού. Επίσης, συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα της ανάπτυξης του έργου που περιλαμβάνουν παραπέρα ανάπτυξη λογισμικού, συμμετοχική σχεδίαση, δοκιμές με χρήστες, κ.α.