Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Παρουσίαση των στόχων του έργου Μουσείων Τόπος και των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων του, στις Ημέρες Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας 2019, 23 Νοεμβρίου 2019, στο ΕΚΠΑ τμήμα ΜΜΕ (Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας)

Παρουσίαση των στόχων του έργου Μουσείων Τόπος και των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων του, στις Ημέρες Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας 2019, 23 Νοεμβρίου 2019, στο ΕΚΠΑ τμήμα ΜΜΕ (Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας).