Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Συνάντηση φορέων του έργου admin Τρί, 12/10/2019 - 13:31

Την Παρασκευή 6/12/2019 έγινε συνάντηση των φορέων του έργου στο ιστορικό αρχείο του ΠΙΟΠ, Δωρίδος 2, στον Ταύρο Αττικής. Στην συνάντηση παρουσιάστηκε η μέχρι τώρα πρόοδος του έργου ως προς την ψηφιοποίηση εκθεμάτων, χαρτογράφηση οικισμών και ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών (φορητές εφαρμογές, διαδραστικές εγκαταστάσεις) όπου έγινε επίδειξη κάποιων πρωτοτύπων λογισμικού. Επίσης, συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα της ανάπτυξης του έργου που περιλαμβάνουν παραπέρα ανάπτυξη λογισμικού, συμμετοχική σχεδίαση, δοκιμές με χρήστες, κ.α.

gallery
Meeting στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Σύρο 18-19/04/2019

Η συνάντηση του έργου στη Σύρο έγινε στο τέλος του μήνα 9 του έργου. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν αφενός η ανασκόπηση της μέχρι τώρα προόδου του έργου και η παρουσίαση των παραδοτέων με μέχρι τώρα αποτελεσμάτων του, και αφετέρου ο χρονικός προγραμματισμός των επόμενων ενεργειών με έμφαση το επόμενο εξάμηνο.

Kickoff meeting 19/10/2018 στην Αθήνα, Αττική - The Box Athens,Πλατεία Μαβίλη

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου Μουσείων Τόπος έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 19 Οκτωβρίου 2018 με συμμετοχή όλων των φορέων. Στην συνάντηση παρουσιάστηκε και συζητήθηκε το έργο συνολικά, τόσο διαχειριστικά, όσο (κυρίως) ως προς το φυσικό του αντικείμενο, ανά πακέτο εργασίας και παραδοτέο, και έγινε αναλυτικός προγραμματισμός των ενεργειών του προσεχούς εξαμήνου.

Subscribe to Meeting