Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Meeting στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Σύρο 18-19/04/2019

Η συνάντηση του έργου στη Σύρο έγινε στο τέλος του μήνα 9 του έργου. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν αφενός η ανασκόπηση της μέχρι τώρα προόδου του έργου και η παρουσίαση των παραδοτέων με μέχρι τώρα αποτελεσμάτων του, και αφετέρου ο χρονικός προγραμματισμός των επόμενων ενεργειών με έμφαση το επόμενο εξάμηνο.